+ PIASKOWSKI I SPÓŁKA
                       
Biblioteka NBP   
         Strona Główna     |   O firmie     |   Realizacje     |   Referencje     |   Praca     |                     Kontakt    |
USŁUGI
BUDOWLANE


Budownictow mieszkaniowe
Realizacja obiektów publicznych
Budownictwo przemysłowePRB "A. Piaskowski i S-ka"
Sp. z o.o.

ul. Chopina 14
41-300, Dąbrowa Górnicza
(32) 262 34 28
(32) 261 90 75
biuro@piaskowski.pl
  Dzialalność

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „A. Piaskowski i Spółka” Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonaniu pod klucz obiektów o wysokim standardzie. Dzięki doświadczeniu jakie firma zdobywa na rynku od 1960 roku, PRB „A. Piaskowski i Spółka” może podjąć się wymagających zleceń i sprostać potrzebom najbardziej wymagających klientów. Szereg inwestycji zrealizowanych dla prestiżowych klientów na terenie całego kraju daje świadectwo rzetelności i wysokiej jakości prowadzonych robót. PRB „A. Piaskowski i S-ka” kładzie szczególny nacisk na terminowość i jakość prowadzonych robót. Dzięki sprawnej organizacji pracy, stosowaniu nowoczesnych technologii i polityce długoterminowego zatrudnienia osiągamy zaplanowane cele przy zachowaniu racjonalnych nakładów. Terminowość i jakość wykonania przekładają się bezpośrednio na niższe koszty wykonania i użytkowania dla inwestora.

  Misja

Pragniemy przejawiać swą aktywność w budownictwie, kierując swoje usługi do wymagających podmiotów. W naszej działalności najważniejszy jest inwestor - jesteśmy świadomi, iż egzystencja naszej firmy oraz kontynuacja jej sukcesu zależy od tego, jak dobrze odpowiadamy na jego potrzeby. Pragniemy być nie tylko rzetelnym wykonawcą, lecz także fachowym doradcą inwestora w całym procesie budowlanym. Wierzymy, iż nasza wiedza poparta doświadczeniem nie tylko uprawnia nas, lecz także zobowiązuje do takiego działania. Naszym celem jest wykonywanie usług o najwyższej jakości, zawsze w uzgodnionych terminach, zwracając przy tym również uwagę na ekonomiczną opłacalność nakładów. Oddawane przez nas obiekty mają za zadanie - oprócz funkcjonalności, podnosić prestiż i zaufanie do inwestora. Śmiało możemy powiedzieć, iż budujemy zaufanie! Czujemy się głęboko odpowiedzialni za losy naszych pracowników. Dążymy do ochrony miejsc pracy i uczciwego postępowania w sprawach personalnych. W stosunkach z naszymi dostawcami i podwykonawcami jesteśmy wymagający, ale zawsze postępujemy uczciwie.
Wierzymy, iż nasz sukces rodzi w nas zobowiązania wobec lokalnej społeczności, którą wspieramy w różnych inicjatywach. Mając na uwadze powyższe cele, jesteśmy świadomi, że dalsza ich realizacja wymaga rozwoju ekonomicznego naszej firmy, rozwoju organizacyjnego oraz rozwoju ludzi ją tworzących.

  Historia

Początki firmy sięgają roku 1960. Początkowo firma pod nazwą "Roboty Budowlano-Remontowe A. Piaskowski" zatrudniała kilkanaście osób i świadczyła swoje usługi szkołom, służbie zdrowia oraz jako podwykonawca większych podmiotów. Znaczący rozwój firmy nastąpił w 1987 roku. Wtedy to nastąpiło przekształcenie firmy w spółkę cywilną pod nazwą "Zakład Remontowo-Budowlany A. Piaskowski i E. Grzegorz". Lata '90 to okres prężnego rozwoju. Dzięki orientacji na klienta spółka potrafiła łatwo odnaleźć się w nowych realiach i z powodzeniem realizować swoje zadania. W roku 1997 przedsiębiorstwo umocniło swój kapitał i przyjęło formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod obecną nazwą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "A. Piaskowski i Spółka". Spółka zatrudniała w tym czasie ok. 40 osób. Ponad czterdzieści lat działalności pozwala nam korzystać z zebranego doświadczenia, a tradycja solidnego i rzetelnego przedsiębiorstwa jest trwale wpisana w kulturę organizacyjną firmy. Dzisiaj zatrudniamy około 70 osób, a plany rozwojowe zakładają dalszy stabilny wzrost i umacnianie pozycji rynkowej.

     Strona Główna   |     O firmie   |     Realizacje   |     Referencje   |     Praca   |     Kontakt